Workshop

DisiplinlerARASI

araştırmalarda

MATEMATİKSEL YAKLAŞIMLAR

ÇALIŞTAYI

17-18 Mart 2022 tarihinde, Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesinde gerçekleştirilecek çalıştayımızda, matematik alanındaki güncel trendler 2 ana konu başlığı altında ele alınacaktır. 

Birinci başlık özelinde, tıp ve metabolik çalışma alanlarındaki problemlerin çözümleri için geliştirilen matematiksel yöntemler tartışılacaktır.

İkinci başlık özelinde, kriptoloji, yapay zeka ve cebirsel kodlama teorisi alanlarındaki güncel gelişmeler ve bazı uygulamaları  hakkında bilgi verilecektir.

 

(Çalıştayımız, 119F232 numaralı proje kapsamında, TÜBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirilmektedir.)

 

 • Mide Küçültme Ameliyatlarının Lipit Metabolizması Üzerindeki Etkileri
 • İnsülin Dinamikleri ve Diyabet Gelişim Süreçlerinin Matematiksel Modellemesi
 • Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları ve Biyomedikal Mühendislik
 • Beynin Matematiği Nasıl Ürettiğine ve Nasıl Kullanıldığına Dair Nörodigital Metaforlar ve Örnekler
 • Kriptoloji ve Yapay Zeka
 • Cebirsel Kodlama Teorisi ve Uygulamaları

        Prof. Dr. Natal van Riel
Eindhoven University of Technology, Department of Biomedical Engineering
Amsterdam University Medical Center, Experimental Vascular Medicine

        Prof. Dr. Ferruh Özbudak
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü

        Prof. Dr. Çetin Kaya Koç
University of California Santa Barbara, Department of Computer Science

        Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın
Atatürk Üniversitesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı

        Dr. Murat An
Erzurum Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Bölümü 

        Dr. Eleanur Aydın Karataş
Erzurum Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

        Dr. Öğretim Üyesi Vehpi Yıldırım
Erzurum Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü

DİSİPLİNLER ARASI ARAŞTIRMALARDA

MATEMATİKSEL YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAY PROGRAMI

18 MART 2022

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

   
       SAATKONULARKONUŞMACILAR
09:00-10:00Homomorfik Şifreleme ve Makine Öğrenmesi

 

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç

University of California Santa Barbara

 

10:00-10:45Cebirsel Eğriler, b-Symbol Hata Düzeltme Kodları, Devirli Kodlar

Prof. Dr. Ferruh Özbudak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

10:45-11:00Ara
11:00-12:00Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları ve Biyomedikal Mühendislik

Prof. Dr. Natal van Riel

Eindhoven University of Technology

12:00-14:00Öğle Arası
14:00-14:40Beynin Matematiği Nasıl Ürettiğine ve Nasıl Kullanıldığına Dair Nörodigital Metaforlar ve Örnekler

 

Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın

Atatürk Üniversitesi

 

14:50-15:20Diyabetik Beta Hücresi Hatlarının Tasarlanması ve Hücreler Arası Senkronizasyon

 

Dr. Öğr. Üyesi Elanur Aydın Karataş

Erzurum Teknik Üniversitesi

 

15:20-15:50İnsülin Dinamikleri ve Diyabet Gelişim Süreçlerinin Matematiksel Modellemesi

 

Öğr. Gör. Dr. Murat An

Erzurum Teknik Üniversitesi

 

16:00-16:45Mide Küçültme Ameliyatlarının Lipit Metabolizması Üzerindeki Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Vehpi Yıldırım

Erzurum Teknik Üniversitesi

 Kapanış Konuşmaları
 • Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı
 • Doç. Dr. İbrahim Karahan
 • Doç. Dr. Murat Çağlar
 • Dr. Öğretim Üyesi Vehpi Yıldırım
 • Dr. Öğretim Üyesi Rumi Melih Pelen
 • Dr. Öğretim Üyesi Sibel Turanlı
 • Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Yiğider
 • Arş. Gör. Damla Yılmaz
 • Arş. Gör. Ebru Altıparmak
 • Arş. Gör. Sadullah Bulut